AAA-interim houdt zich bezig met verander- en conflictmanagement. Hieronder vallen het ontwerpen en doorvoeren van herstructureringen, het invoeren of vernieuwen van procedures en het interveniëren in situaties waarin sprake is van verstoorde verhoudingen en te herstellen vertrouwen. Complexe situaties die vragen om zowel resutaat- als mensgericht leiderschap. Waar op tijdelijke basis vanuit een lijnmanagementfunctie orde op zaken moet worden gesteld.

AAA-interim doet dit door vanuit strategische keuzes heldere doelen te stellen, werkprocessen te analyseren en te verbeteren, rol en taakduidelijkheid te geven, communicatielijnen te optimaliseren, aan te spreken op resultaten en door te investeren in teamontwikkeling en persoonlijke groei.

Ook voorziet AAA-interim in tijdelijke behoefte aan managementcapaciteit. De inzet is dan met name gericht op continuïteit van de uitvoering, bijvoorbeeld totdat een vaste leidinggevende is benoemd, en niet zozeer op veranderingen.
home

interim management
project management

interim management
 project management

 managementteam coaching
contact

managementteam coaching