Als de samenwerking tussen de leden van een managementteam niet optimaal is, heeft dat een negatieve invloed op de besturing van de organisatie.

AAA-interim heeft een wetenschappelijk onderbouwd conceptueel model en meetinstrument ontwikkeld waarmee alle belangrijke aspecten van die interne samenwerking kunnen worden geanalyseerd. Dit geeft een haarfijn beeld van de aspecten van onderlinge samenwerking die verbeterd kunnen worden.

Door vanuit die analyse begeleiding te bieden aan team en teamleden, zal de effectiviteit van het team sterk kunnen toenemen.

AAA-interim biedt een op de situatie toegesneden coachingsprogramma waarbij zo nodig ook gebruik kan worden gemaakt van een netwerk van deskundige trainers en coaches.
interim management
home

project management

managementteam coaching
managementteam coaching
interim management 

 project management

contact