AAA-interim voert vanuit een onafhankelijke positie en op basis van een goede relatie met de opdrachtgever ingrijpende projecten en programma's uit. Tijd- en budgetgebonden opdrachten op het vlak van organisatie- en proces(her)ontwerp en resultaatgerichte verandertrajecten met oog voor de mens binnen de organisatie.

De geboden bedrijfskundige professionaliteit en managementervaring, onmisbaar voor blijvende organisatieverbetering, staan garant voor een systematische en voortvarende aanpak.

Projectmethodes (waaronder Prince 2) worden afgestemd op de specifieke situatie. Op basis van een gedegen analyse wordt de opdracht met de opdrachtgever aangescherpt en de doelen bepaald. Nadat de actiepunten en actoren zijn vastgesteld wordt het tijdpad aangegeven, de projectorganisatie ingericht en het project uitgevoerd. Sociale en communicatieve aspecten zijn cruciaal voor het resultaat. Er wordt daarom sterk geïnvesteerd in de relatie met management, project-/programmateam, ondernemingsraad en medewerkers op de werkvloer. Er is continue afstemming met opdrachtgever en belanghebbenden. Tenslotte wordt het project opgeleverd en geëvalueerd op aanpak, resultaten en houdbaarheid van de veranderingen.
interim management
home

project management
 project management
interim management 

 managementteam coaching
contact

managementteam coaching