Drs. Philippe van Hartingsveldt heeft brede en internationale ervaring in
lijn- en projectmanagement:

- programmamanager intergemeentelijke samenwerking
  voor 4 gemeenten
- projectleider inrichting organisatie belastingen/WOZ (visietraject en
  opstellen businessplan) voor 5 samenwerkende gemeenten
- EGEM-i-adviseur bij verschillende gemeenten
- projectleider en begeleiding projectleider implementatie WABO-pakket
  SquitXO bij verschillende gemeenten
- begeleiding en coaching diverse projectleiders en managementteams
- programmamanager efficiencyprogramma belastingkantoren Utrecht
  Amersfoort en Hilversum
- projectleider voor inrichten nieuwe business unit 120 fte bij belastingdienst
- projectleider efficiencyverbetering eilandelijke heffings- en
  inningsprocessen Eilandgebied Curacao
- consultant ontvangkantoor Paramaribo, Suriname
- lid van diverse MT's bij belastingdienst
interim management
home

project management

werkervaring
talen
drs. Philippe van Hartingsveldt
interim management 

 project management

 managementteam coaching
contact

managementteam coaching
wat anderen zeggen